طب سنتی اداب اسلامی

طنز ،اشپزی،دعاها ، ادعیه ، اذکار ،روانشناسی،اطلاعات عمومی

1491

خیر الصّدقة ما کان عن ظهر غنى.

بهترین صدقه آنست که با فراخ دستى انجام دهند.

1492

خیر العبادة أخفیها.

بهترین عبادت ها آنست که پنهان تر است.

1493

خیر العمل أن تفارق الدّنیا و لسانک رطب من ذکر اللَّه.

بهترین کارها آنست که هنگام مفارقت از جهان زبانت به نام خدا گویا باشد.

1494

خیر العمل ما نفع و خیر الهدى ما اتّبع.

بهترین اعمال آنست که سودمند باشد و بهترین هدایتها آنست که پیروى کنند.

1495

خیر الکسب کسب ید العامل إذا نصح.

بهترین کسبها کسبى است که کارگر با دست کند اگر با دقت انجام گیرد.


ادامه مطلب

نویسنده : a.s.g - ساعت ۸:٠٢ ‎ب.ظ روز ٧ فروردین ۱۳٩٤   |    نظرات []   |    لینک ثابت

1531

خیر ما یخلّف الإنسان بعده ثلاث ولد صالح یدعو له و صدقة تجری یبلغه أجرها و علم ینتفع به من بعده.

بهترین چیزى که انسان پس از خود وامى گذارد سه چیز است فرزند پارسا که براى او دعا کند و صدقه جارى که پاداش آن بدو رسد و دانشى که پس از وى از آن بهره مند شوند.

1532

خیر مساجد النّساء قعر بیوتهنّ.

بهترین مسجد زنان کنج خانه آنها است.

1533

خیر نساء أمّتی أصبحهنّ وجها و أقلّهنّ مهرا.

بهترین زنان امت من کسانى هستند که رویشان نکوتر و مهرشان کمتر است.

1534

خیر نسائکم العفیفة الغلمة عفیفة فی فرجها غلمة على زوجها.

بهترین زنان شما زن عفیف راغب است که در ناموس خود عفت و به شوهر خود رغبت داشته باشد.

1535

خیر نسائکم الولود الودود المواسیة المواتیة إذا اتّقین اللَّه و شرّ نسائکم المتبرّجات المتخیّلات و هنّ المنافقات لا یدخل الجنّة منهنّ إلّا مثل الغراب الأعصم.

بهترین زنان شما زن بچه آور مهربان است که شریک و مطیع شوهر باشد اگر از خدا بترسند و بدترین زنان شما آرایش کنان و متکبرانند و آنان منافقانند و از آنها جز باندازه کلاغى که خط سفید بگردن دارد ببهشت نمیروند.


ادامه مطلب

نویسنده : a.s.g - ساعت ٧:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱٢ بهمن ۱۳٩۳   |    نظرات []   |    لینک ثابت

1581

دین المرء عقله و من لا عقل له لا دین له.

دین مرد عقل اوست و هر که عقل ندارد دین ندارد.

1582

الدّار حرم فمن دخل علیک حرمک فاقتله.

خانه حرم است و هر که بى اجازه به حرم تو در آمد او را بکش.

1583

الدّاعی و المؤمّن فی الأجر شریکان و القاری و المستمع فی الأجر شریکان و العالم و المتعلّم فی الأجر شریکان.

آنکه دعا میکند و آنکه آمین گوید در پاداش شریکند و قارى و مستمع در پاداش شریکند و دانشمند و دانش آموز در پاداش شریکند.

1584

الدّالّ على الخیر کفاعله و اللَّه یحبّ إغاثة اللّهفان.

رهبر نیکى چون نکوکار است و خداوند فریادرسى بیچارگان را دوست دارد.


ادامه مطلب

نویسنده : a.s.g - ساعت ٧:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱٢ بهمن ۱۳٩۳   |    نظرات []   |    لینک ثابت

1620

ذکر اللَّه شفاء القلوب.

یاد کردن خدا شفاى دلهاست.

1621

الذّکر خیر من الصّدقة.

یاد کردن خدا از صدقه دادن بهتر است.

1622

ذنب العالم ذنب واحد و ذنب الجاهل ذنبان.

گناه دانا یک گناه است و گناه نادان دو گناه.

1623

الذّنب شؤم على غیر فاعله إن عیّره ابتلی به و إن اغتابه أثم و إن رضی به شارکه.

گناه براى غیر گنهکار نیز شوم است که اگر او را عیب کند بدان مبتلا شود و اگر غیبت او کند گنهکار شود و اگر بدان رضا دهد شریک وى باشد.

1624

ذنب لا یغفر و ذنب لا یترک و ذنب یغفر فأمّا الّذی لا یغفر فالشّرک باللَّه و أمّا الّذی یغفر فذنب العبد بینه و بین اللَّه عزّ و جلّ و أمّا الّذی لا یترک فظلم العباد بعضهم بعضا.

گناهى هست که بخشیدنى نیست و گناهى هست که از آن چشم نپوشند و گناهى هست که بخشیده تواند شد آنچه بخشیدنى نیست شرک بخدا است و آنچه بخشیده تواند شد گناه بنده میان خود و خداى عز و جل است اما آنچه از آن چشم نپوشند ستم کردن بنده گان به یک دیگر است.


ادامه مطلب

نویسنده : a.s.g - ساعت ٧:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱٢ بهمن ۱۳٩۳   |    نظرات []   |    لینک ثابت

1670

رکعتان من المتأهّل خیر من اثنتین و ثمانین رکعة من العزب.

دو رکعت نماز کسى که زن دارد بهتر از هشتاد و دو رکعت نماز عزب است.

1671

رکعتان من المتزوّج أفضل من سبعین رکعة من الأعزب.

دو رکعت نماز شخص زن دار بهتر از هفتاد رکعت نماز عزبست.

1672

رکعتان من رجل ورع أفضل من ألف رکعة من مخلط.

دو رکعت نماز شخص پرهیزکار بهتر از هزار رکعت لاابالى است.

1673

رکعتان من عالم أفضل من سبعین رکعة من غیر عالم.

دو رکعت نماز دانشمند بهتر از هفتاد رکعت غیر دانشمند است.

1674

رکعة من عالم باللَّه خیر من ألف رکعة من متجاهل باللَّه.

دو رکعت نماز کسى که متوجه خدا باشد بهتر از هزار رکعت کسى است که از خدا غافل باشد.


ادامه مطلب

نویسنده : a.s.g - ساعت ٧:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱٢ بهمن ۱۳٩۳   |    نظرات []   |    لینک ثابت

1711

الزّنا یورث الفقر.

زنا مایه فقر است.

1712

الزّهادة فی الدّنیا لیست بتحریم الحلال و لا إضاعة المال و لکن الزّهادة فی الدّنیا أن لا تکون بما فی یدیک أوثق منک بما فی ید اللَّه و أن تکون فی ثواب المصیبة إذا أنت أصبت بها أرغب منک فیها لو أنّها أبقیت لک.

از جهان گذشتگى این نیست که حلال را بر خود حرام کنى یا مال خود تلف نمائى از جهان گذشتگى اینست که بدان چه در کف تو است بیشتر از آنچه در دست خداست اعتماد نداشته باشى و هنگامى که مصیبتى بتو رخ داد بپاداش آن بیشتر از رخ ندادن مصیبت علاقمند باشى.

1713

الزّهد فی الدّنیا یریح القلب و البدن و الرّغبة فیها تکثر الهمّ و الحزن و البطانة تقسى القلب.

گذشتن از جهان تن و جان را آسایش دهد و دلبستگى بجهان غم و اندوه را افزون کند و شکم پرستى دل را سخت کند.

1714

الزّهد فی الدّنیا یریح القلب و البدن. و الرّغبة فیها تتعب القلب و البدن.

گذشتن از جهان تن و جان را بیاساید و علاقه بجهان تن و جان را خسته کند. گفتار محمد از گفتار آسمانى فروتر و از گفتار انسانى فراتر است.

1715

سألت اللَّه أن یجعل حساب أمّتی إلىّ لئلّا تفتضح عند الامم، فأوحى اللَّه عزّ و جلّ إلىّ: یا محمّد بل أنا أحاسبهم فإن کان منهم زلّة سترتها عنک لئلا تفتضح عندک.

از خدا خواستم که حساب امت مرا بمن واگذارد تا پیش امتهاى دیگر رسوا نشود، پس خداى عز و جل بمن وحى کرد اى محمد نه، بلکه من حسابشان را میرسم و اگر گناهى از آنها سر زده از تو پوشیده مى دارم که پیش تو نیز رسوا نشود.


ادامه مطلب

نویسنده : a.s.g - ساعت ۸:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱٠ آذر ۱۳٩۳   |    نظرات []   |    لینک ثابت

1751

سوداء ولود خیر من حسناء لا تلد و إنّی مکاثر بکم الامم.

زن سیاه که فرزند بسیار آرد بهتر از زن خوبروئى است که فرزند نیارد که من بفزونى شما بر امتهاى دیگر تفاخر میکنم.

1752

سیأتی على النّاس زمان یخیّر فیه الرّجل بین العجز و الفجور، فمن أدرک ذلک الزّمان فلیختر العجز على الفجور.

روزگارى بمردم رخ نماید که مرد میان بیعرضگى و نادرستى مخیر شود هر که در آن روزگار باشد باید بیعرضگى را بر نادرستى ترجیح دهد.

1753

سیّد القوم خادمهم و ساقیهم آخرهم شرابا.

آقاى کسان خدمتگزارشان است و سقایتگر کسان پس از همه نوشد.

1754

سیشدّد هذا الدّین برجال لیس لهم عند اللَّه خلاق سیکون فی آخر الزّمان خسف و قذف و مسخ إذا ظهرت المغازف و القینات و استحلّت الخمر.

این دین بمردانى که پیش خدا بهره اى ندارند نیرو خواهد گرفت در آخر زمان خسف و قذف و مسخى خواهد بود، هنگامى که که رامشگران و آرایشگران پدید شوند و شراب حلال بشمار آید.

1755

سیأتی على أمّتی زمان یکثر فیه الفقراء و یقلّ الفقهاء و یقبض العلم و یکثر الهرج ثمّ یأتی من بعد ذلک زمان یقرأ القرآن رجال من أمّتی لا یجاوز تراقیهم ثمّ یأتی من بعد ذلک زمان یجادل المشرک باللَّه المؤمن فی مثل ما یقول.

بر امت من زمانى بیاید که فقیران فراوان شوند و فقیهان کم شوند و علم بر گرفته شود و آشوب فزونى گیرد آنگاه از پس آن زمانى بیاید که مردانى از امت من قرآن خوانند که از گلویشان بالاتر نرود آنگاه از پس آن زمانى بیاید که مشرک بخدا با مؤمن مجادله کند و سخنانى نظیر او گوید.


ادامه مطلب

نویسنده : a.s.g - ساعت ۸:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱٠ آذر ۱۳٩۳   |    نظرات []   |    لینک ثابت

1791

الشّباب شعبة من الجنون.

جوانى شعبه اى از دیوانگى است.

1792

الشّباب شعبة من الجنون و النّساء حبالة الشّیطان.

جوانى شعبه اى از دیوانگى است و زنان دام شیطانند.

1793

شتّان ما بین عملین عمل تذهب لذّته و تبقى تبعته و عمل تذهب مؤنته و تبقى أجره.

میان دو عمل بسیار فرق است عملى که لذت آن برود و عواقب آن بماند و عملى که زحمت آن برود و پاداش آن بماند.

1794

الشّحیح لا یدخل الجنّة.

بخیل ببهشت در نیاید.

1795

الشّدید من غلب نفسه.

نیرومند آنست که بر خویشتن مسلط شود.


ادامه مطلب

نویسنده : a.s.g - ساعت ۸:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱٠ آذر ۱۳٩۳   |    نظرات []   |    لینک ثابت

1831

صاحب العلم یستغفر له کلّ شی ء حتّى الحوت فی البحر.

مه چیز حتى ماهى دریا براى دانشمند آمرزش میخواهد.

1832

صدق اللَّه فصدقه.

خدا راستگوست با او راست باش.

1833

صدقه المرء المسلم تزید فی العمر و تمنع میتة السّوء و یذهب اللَّه تعالى بها الفخر و الکبر.

صدقه مرد مسلمان عمر را فزونى دهد و از مرگ بد جلوگیرى کند و خداى والا بوسیله آن تفاخر و تکبر را ببرد.

1834

صدقة السّرّ تطفى ء غضب الرّبّ.

صدقه نهان خشم پروردگار را خاموش مى کند.

1835

صغارکم دعامیص الجنّة یتلقّى أحدهم أباه فیأخذ بثوبه فلا ینتهی حتّى یدخله اللَّه و إیّاه الجنّة.

کوچولوهاى شما زالوهاى بهشتند یکیشان پدر خویش را به بیند و لباسش را بگیرد و رها نکند تا خدا پدرش را با او ببهشت در آورد.


ادامه مطلب

نویسنده : a.s.g - ساعت ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ روز ٢٩ مهر ۱۳٩۳   |    نظرات []   |    لینک ثابت

1871

الصّدقات بالغدوات یذهبن بالعاهات.

صدقه صبحگاه مرض ها را میبرد.

1872

الصرعة کلّ الصرعة الّذی یغضب فیشتدّ غضبه و یحمرّ وجهه و یقشعرّ شعره فیصرع غضبه.

کمال دلیرى آنست که کسى خشمگین شود و خشمش سخت شود و چهره اش سرخ شود و مویش بلرزد و بر خشم خود خیره شود.

1873

الصلح جائز بین المسلمین إلّا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا.

هر صلحى میان مسلمانان رواست مگر صلحى که حرامى را حلال یا حلالى را حرام کند.

1874

الصّلاة نور المؤمن.

نماز نور مؤمن است.

1875

الصّلاة عمود الدّین.

نماز ستون دین است.


ادامه مطلب

نویسنده : a.s.g - ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢٩ مهر ۱۳٩۳   |    نظرات []   |    لینک ثابت

1911

طوبى لمن تواضع فی غیر منقصة و ذلّ فی نفسه فی غیر مسکنة و أنفق من مال جمعه فی غیر معصیة و خالط أهل الفقه و الحکمة و رحم أهل الذّلّ و المسکنة، طوبى لمن ذلّ نفسه و طاب کسبه و حسنت سریرته و کرمت علانیته و عزل عن النّاس شرّه، طوبى لمن عمل بعلمه و أنفق الفضل من ماله و أمسک الفضل من قوله.

خوشا آنکه بدون منقصت تواضع کند و بدون مسکنت خویشتن را خوار دارد و از مالى که بدون معصیت فراهم آورده انفاق کند و با اهل دانش و خرد بیامیزد و بر اهل ذلت و مسکنت رحمت آرد. خوشا آنکه خویشتن را خوار دارد و کسب وى پاکیزه باشد و باطنش نیکو باشد و ظاهرش گرامى باشد و شر خویش را از مردم دور کند. خوشا آنکه بعلم خویش عمل کند و فزونى مال خویش انفاق کند و فزونى گفتار خویش نگه دارد.

1912

طوبى لمن رزقه اللَّه الکفاف ثمّ صبر علیه.

خوشا آنکه خدا روزى او بحد کفاف داده باشد و بر آن صبر کند.

1913

طوبى لمن شغله عیبه عن عیوب النّاس.

خوشا آنکه عیوبش او را از عیوب مردم مشغول دارد.

1914

طوبى لمن طال عمره و حسن عمله فحسن منقلبه إذ رضى عنه ربّه و ویل لمن طال عمره و ساء عمله فساء منقلبه إذ سخط علیه ربّه.

خوشا آنکه عمرش دراز شود و عملش نکو باشد و عاقبتش نیک شود زیرا خدایش از او راضى است و واى بر آنکه عمرش دراز شود و عملش بد باشد و عاقبتش بد شود زیرا خدایش از او خشمگین است.

1915

طوبى لمن هدى للإسلام و کان عیشه کفافا و قنع.

خوشا آنکه باسلام هدایت شود و معیشت او بحد کفاف باشد و قناعت کند.


ادامه مطلب

نویسنده : a.s.g - ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز ٢٩ مهر ۱۳٩۳   |    نظرات []   |    لینک ثابت

1951

على کلّ مسلم صدقة فإن لم یجد فیعمل بیده فینفع نفسه و یتصدّق، فإن لم یستطع فیعین ذا الحاجة فإن لم یفعل فیأمر بالخیر، فإن لم یفعل فیمسک عن الشّرّ فإنّه له صدقة.

هر مسلمانى باید صدقه اى بدهد و اگر نیابد بدست خود کار کند و خود منتفع شود و صدقه نیز دهد و اگر نتواند حاجت مند را کمک کند و اگر نکند به نیکى وادار کند و اگر نکند از بدى باز دارد که همین صدقه اوست.

1952

علام یقتل أحدکم أخاه؟ إذا رأى أحدکم من أخیه ما یعجبه فلیدع له بالبرکة.چرا برادر خود را میکشید؟

وقتى یکیتان از برادر خویش چیزى دید که جالب نظر بود براى او برکت بخواهد.

1953

علم لا یقال به ککنز لا ینفق منه.

علمى که ظاهر نکنند چون گنجى است که از آن خرج نکنند.

1954

علّموا أبناءکم السّباحة و الرّمی و المرأة المغزل.

فرزندان خویش را شنا و تیر اندازى آموزید و زنان را نخ رشتن.

1955

علّموا أبناءکم السّباحة و الرّمایة و نعم لهو المؤمنة فی بیتها المغزل و إذا دعاک أبواک فأجب أمّک.

فرزندان خود را شنا و تیراندازى آموزید و چرخ نخ ریسى براى زن مؤمن در خانه اش چه سرگرمى خوبیست، وقتى پدر و مادرت ترا خواندند اجابت مادر کن.


ادامه مطلب

نویسنده : a.s.g - ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز ٢٩ مهر ۱۳٩۳   |    نظرات []   |    لینک ثابت

1991

عهد اللَّه تعالى أحقّ ما أدّى.

پیمان خدا شایسته وفاست.

1992

عوّدوا المرضى، و مروهم فلیدعوا لکم فإنّ دعوة المریض مستجابة و ذنبه مغفور.

بیماران را عیادت کنید و بگوئیدشان که براى شما دعا کنند که دعاى بیمار مستجاب و گناه او آمرزیده است.

1993

عوّدوا المریض و اتّبعوا الجنائز تذکّرکم الآخرة.

بیمار را عیادت کنید و جنازه را مشایعت کنید که آخرت را بیاد شما آرد.

1994

عوّدوا قلوبکم التّرقّب و أکثروا التفکّر.

دلهاى خویش را بمراقبت عادت دهید و اندیشه بسیار کنید.

1995

عون العبد أخاه یوما خیر من اعتکافه شهرا.

کمک یک روزه که کسى به برادر خود کند بهتر از اعتکاف یک ماهه است.


ادامه مطلب

نویسنده : a.s.g - ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز ٢٩ مهر ۱۳٩۳   |    نظرات []   |    لینک ثابت

2031

غسل الإناء و طهارة الفناء یورثان الغنى.

شستن ظرفها و پاکیزگى حیاط مایه غناست.

2032

غشیتکم سکرتان: سکرة حبّ العیش و حبّ الجهل فعند ذلک لا تأمرون بالمعروف و لا تنهون عن المنکر

دو مستى شما را خواهد گرفت مستى عیشدوستى و علاقه بنادانى در آن هنگام امر بمعروف و نهى از منکر نکنند.

2033

غطّ فخذک فإنّ فخذ الرّجل عورة.

ران خویش بپوش که ران مرد عورت است.

2034

غفر اللَّه عزّ و جلّ لرجل أماط غصن شوک عن الطّریق ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر.

مردى که شاخه تیغى از راه بردارد خدا گناهان کهنه و تازه او را بیامرزد.

2035

غفر لامرأة مومسة مرّت بکلب على رأس رکیّ یلهث کاد یقتله العطش فنزعت خفّها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلک.

زن روسبى اى آمرزیده شد که بر سگى گذشت که بر لب چاهى از تشنگى نزدیک بمرگ بود، کفش خویش بکند و بسر پوش خویش بست و براى سگ آب بر آورد، براى همین آمرزیده شد.


ادامه مطلب

نویسنده : a.s.g - ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز ٢٩ مهر ۱۳٩۳   |    نظرات []   |    لینک ثابت

2091

قل اللّهمّ اجعل سریرتی خیرا من علانیتی و اجعل علانیتی صالحة اللّهمّ إنّی أسألک من صالح ما تؤتی النّاس من المال و الأهل و الولد غیر الضّالّ و لا المضلّ.

بگو خدایا نهان مرا از عیانم بهتر کن و عیانم را شایسته کن، خدایا از آنچه بمردم عنایت میکنى از مال و زن و فرزند از نوع شایسته آن که نه گمراه باشد و نه گمراه کن از تو میخواهم.

2092

قل اللّهمّ إنّی أسألک نفسا مطمئنّة تؤمن بلقائک و ترضى بقضائک و تقنع بعطائک.

بگو خدایا جان مطمئنى از تو میخواهم که بمعاد ایمان داشته باشد و بقضاى تو رضا دهد و بعطاى تو قناعت کند.

2093

قلب الشّیخ شابّ على حبّ اثنتین: حبّ العیش و المال.

دل پیر بر محبت دو چیز جوان است حب حیات و مال.

2094

قلب شاکر و لسان ذاکر و زوجة صالحة تعینک على أمر دنیاک و دینک خیر ما اکتنز النّاس.

دلى شکرگزار و زبانى ذکر- گوى و زنى پارسا که ترا در کار دنیا و دینت اعانت کند بهترین چیزى است که مردم ذخیره کنند.

2095

قلب لیس فیه شی ء من الحکمة کبیت خرب فتعلّموا و علّموا و تفقّهوا و لا تموتوا جهّالا فإنّ اللَّه لا یعذر على الجهل.

دلى که نشانى از خرد در آن نباشد چون خانه خراب است پس تعلیم گیرید و تعلیم دهید و فقه آموزید و بر جهل نمیرید که خدا از جهل نمیگذرد.


ادامه مطلب

نویسنده : a.s.g - ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز ٢٩ مهر ۱۳٩۳   |    نظرات []   |    لینک ثابت

Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam
تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به سید اصغر قدس مي باشد.کپی برداری از مطالب با ذکـر نام و آدرس وبلاگ مجاز میباشــد